เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 5 ธ.ค.63 ที่บริเวณสระน้ำจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โดยมี นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในส่วนของจังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรม “ เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ของข้าราชการทุกหมู่เหล่า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้มีความมั่นคงสถาพรสืบไป และเพื่อต้องการให้ทุกคน คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยเฉพาะการใช้ชีวิตแบบ New Normal การดูแลสุขภาพ การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนรวมกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม หลังพิธีเปิด ทุกคนได้ร่วมกันเดินจากบริเวณสระน้ำจันทร์ ผ่านวงเวียน เข้าถนนต้นสน และเข้าประตูองค์พระปฐมเจดีย์ กราบนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และประเทศชาติ

Leave a Comment