เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เตรียมจัดทำ “อ้อมใหญ่โมเดล” สถานที่กักตัวกลุ่มผู้เสี่ยงสูง

นางสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมรองนายกฯ และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายสุรศักดิ์ เจริญสิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หารือเรื่องการจัดทำ “อ้อมใหญ่โมเดล” สถานที่กักตัวผู้เสี่ยงสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ ที่ตกเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่จะนำมากักตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชุมชน ไม่ให้บุคคลเหล่านั้นออกไปเดินจับจ่ายซื้อสินค้าเหมือนคนปกติทั่วไป พร้อมจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้ทุกคนสามารถอยู่รวมกันได้ 14 วัน หลังครบกำหนด ก็จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ามาดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีกรอบ ก่อนจะอนุญาตให้กลับไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว

Leave a Comment