เฮ…ผู้ประกอบการร้านอาหาร-โต๊ะจีนนครปฐม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดนครปฐม และผู้แทนจากสถาบันการเงิน 5 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สามารถเดินต่อไปได้ โดยประสานสถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธนาคารออมสิน 2.ธนาคารกรุงไทย 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 4. SME D Bank และ ธนาคาร บสย. จัดทำโครงการ “ จับคู่กู้เงิน” ระหว่างสถาบันการเงิน กับ ร้านอาหารและผู้ประกอบการโต๊ะจีน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยพิเศษ + ผ่อนปรนเกณฑ์และเงื่อนไข

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร-โต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม เข้าพบกับผู้แทนสถานบันการเงิน ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e1FAIpQLSfuEgCJuRboPUu6d3eZ3dGLizFL3FpKW-M8h1F-bEcGIvjBUA/viewform

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม โทร 034-340053 หรือ 065-5101893

พาณิชย์จังหวัดนครปฐม  กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการโต๊ะจีน ตามนโยบายของ นายจุรินท์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Leave a Comment