แห่สมัครมาตรา 40 แน่นประกันสังคม

วันที 14 ก.ค.64 ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจำนวนมาก เดินทางมาขอสมัครเป็นผู้ประกอบตนตามมาตรา 40  เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องขยายเสียงมาประชาสัมพันธ์ ขอให้ทุกคนรออยู่ด้านนอก เจ้าหน้าที่จะออกมาให้บริการทุกคน และขอให้เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้นำโต๊ะออกมาให้บริการด้านหน้าสำนักงาน แจ้งถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ

นางสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตั้งแต่เช้า มีประชาชนเดินทางมารอหน้าสำนักงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ส่วนใหญ่ต้องการมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมถึงมาสอบถามเกี่ยวกับสิทธิของตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้ชำระเบี้ยมานานแล้ว ทั้งนี้เพื่อจะได้รับสิทธิ์การเยียวยาจากรัฐบาล

ในส่วนของสำนักงาน ก็ให้เจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นำเครื่องขยายเสียงมาประชาสัมพันธ์ ขอให้ทุกคนเคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือ เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 39 หากขาดสิทธิ์ไปแล้ว สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้ชำระเบี้ย ให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนี้ และก็ไปธนาคารที่ตนมีบัญชีอยู่ ผู้พร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เพราะการเยียวยาของรัฐบาล จะโอนผ่านระบบพร้อมเพย์เท่านั้น

นางสาวมาลี  ถุงจันทร์  อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม อาชีพเย็บผ้า เล่าให้ฟังว่า ตนเป็นหนึ่งผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ช่วงหลังก็ไม่ได้ส่งเบี้ยประกันตน หลังทราบข่าวรัฐบาลจะเยียวยาคนกลุ่มนี้ ตนเองจึงมาติดตามสอบถามกับเจ้าหน้าที่ และจะต่ออายุการประกันตนมาตรา 40 เพื่อจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท ตามประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

Leave a Comment