โควิดนครปฐมพุ่งไม่หยุด

นครปฐมนิวส์ @ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานธารณสุขจังหวัดนครปฐม ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 58 ราย

รายที่ 54 เพศชาย อายุ 9 ปี ต.สระสี่มุม  อ.กำแพงแสน

รายที่ 55 เพศหญิง อายุ 28 ปี ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน

รายที่ 56 เพศชาย อายุ 56 ปี ต.บางหลวง อ.บางเลน

รายที่ 57 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.บางหลวง อ.บางเลน

รายที่ 58 เพศหญิง อายุ 46 ปี ต.บางหลวง อ.บางเลน

และประกาศพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ 2 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดผักปฐมมงคล อ.เมือง จ.นครปฐม และตลาดนัดผู้ใหญ่ชิด ซอยเข้าวัดอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และขอให้พ่อค้า แม่ค้า และบุคคลที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พร้อมแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และ ล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค