โควิดนครปฐมระบาดต่อเนื่อง

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์ โควิด19 ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 76 ราย รักษาหายแล้ว 33 ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 43 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

รายที่ 72 เพศหญิง อายุ 29  ปี ต.บางแขม อ.เมือง

รายที่ 73 เพศหญิง อายุ 58 ปี ต.บางแขม  อ.เมือง

รายที่ 74 เพศหญิง อายุ 1 ปี ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

รายที่ 75 เพศชาย  อายุ 39 ปี ต.อ้อมใหญ่  อ.สามพราน

รายที่ 76  เพศหญิง อายุ 43 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน