โรงเจ ย่ง เฮง ตั๊ว ห่วงใยชาวนครชัยศรี

คุณประชา – คุณอุไรวรรณ  เหล่าเจริญวงศ์ ประธานโรงเจ ย่ง เฮง ตั๊ว นครชัยศรี ร่วมด้วย คุณพิเชษฐ์ – คุณอัญญรัตน์ พิพิธพัฒนากร และครอบครัว คุณดนัย – คุณปัทมา วงศ์อภิชาติ และครอบครัว คุณปองพล – คุณอังศดา เหล่าเจริญวงศ์ และครอบครัว คุณน้อย ตันประเสริฐ เหรัญญิก และคุณอุไร อินทร์ปฐม เลขา ได้มอบ

1. เสื้อคลุมป้องกันเชื้อโรค จำนวน 500 ตัว และอาหารกลางวัน 50 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลหัวยพลู อ.นครชัยศรี

2. มอบ FACE SHIELD จำนวน 300 อัน และน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ให้กับโรงพยาบาลนครชัยศรี

3. มอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของจังหวัดนครปฐม (ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช)

4. มอบอาหารกลางวัน จำนวน 50 กล่อง และน้ำดื่ม 50 โหล ให้ที่ศูนย์กักตัว AQ พื้นที่ของการไฟฟ้า

Leave a Comment