คนนครปฐมร่วมปกป้องสถาบัน

นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ร่วมด้วยคณะกรรมการ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และชุมชน รวมกว่า 3000 คน ประกาศเจตนารมณ์ เทิดทูลและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับโบกธงชาติไทยและธงธรรมจักร ณ สนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม