WINMED เสนอขายหุ้น IPO มุ่งสู่อนาคต Medical Technology

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต พร้อมด้วย นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล และ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดเผยถึงความพร้อมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 120 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษา และเพื่อชำระคืนเงินกู้ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจจาก ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้น บริษัทจะนำไป เพื่อก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self Collect) และก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านงานการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์ เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy)

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ ปรึกษาทางการเงิน กล่าวต่อว่า บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล หรือ WINMED จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 120 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) ภายหลังจากการเข้าจดจะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท โดยปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 531.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ 51.59 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) นั้น ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต ซึ่งนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์

นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

ส่วนทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังจะมุ่งเน้นการต่อยอดให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และก้าวขึ้นเป็นผู้นำ โดยมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์การเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งปาก มดลูก หรือ HPV Self-Collect Vaginal Sampling ที่ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ถือเป็นการต่อยอดการ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการการ ตรวจวิเคราะห์เชื้อในระดับชีวโมเลกุลอัตโนมัติ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 3/64

นอกจากนั้นยังมี แผนก่อสร้างห้องปฏิบัติการในการเตรียมเซลล์ เพื่อรักษาด้วยเซลล์บำบัด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นมานานกว่า 5 ปี โดยในประเทศไทยได้นำมาเริ่มใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 1/65

………………………………………………………………..